ANNA.K. is ervan overtuigd dat kunst en cultuur voor een ruimere kijk en voor meer verdraagzaamheid in de samenleving zorgen. Het kan je verrassen, emotioneren op onverwachte momenten, maar bovenal kunnen kunst en cultuur je verrijken. Daarom adviseert ANNA.K. organisaties over de professionalisering van de werving van particuliere giften en sponsorgelden. Zodat organisaties onafhankelijker worden van subsidies en zo nog meer inspirerender kunst- en cultuurprogramma’s kunnen  realiseren.